Centrum pre deti s autizmom

Náš cieľ

My ako terapeutické centrum ABA-Care & More vidíme naše poslanie v zmysle posilnenia schopností detí s PAS a nie v „liečbe“ zvláštností špecifických pre autizmus. Rešpektujeme každý človek vo svojej jedinečnosti a nepovažujeme rozdiely za nedostatočné.

Avšak, predpokladáme, že deti s PAS majú rovnaké právo na pomoc ako neurotypické deti a chceme im ponúknuť bezpečné a priaznivé prostredie v našom terapeutickom centre.

Vždy sa sústredíme na dieťa.