O nás

ABA – Care & More je novootvorené centrum pre deti s autizmom. Našim cieľom je prostredníctvom aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) a verbálneho správania (VB) zvýšiť potenciál dieťaťa vo všetkých základných oblastiach jeho života, a tým zlepšiť fungovanie celej rodiny. Máme dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním detí s PAS, rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov.

 

Naším cieľom je

My ako terapeutické centrum ABA-Care & More vidíme naše poslanie v zmysle posilnenia schopností detí s PAS a nie v „liečbe“ zvláštností špecifických pre autizmus. Rešpektujeme každý človek vo svojej jedinečnosti a nepovažujeme rozdiely za nedostatočné.

Avšak, predpokladáme, že deti s PAS majú rovnaké právo na pomoc ako neurotypické deti a chceme im ponúknuť bezpečné a priaznivé prostredie v našom terapeutickom centre.

Vždy sa sústredíme na dieťa.

Čo je to Autizmus?

Autizmus je vysoko variabilná neurovývojová porucha, ktorej príznaky sa prvýkrát objavia v detstve alebo detstve a vo všeobecnosti nasleduje stabilný priebeh bez remisie. Autisti môžu byť v niektorých ohľadoch vážne postihnutí, ale v iných priemerní alebo dokonca nadradení. Zjavné príznaky postupne začínajú po dosiahnutí veku šiestich mesiacov, ustália sa vo veku dvoch alebo troch rokov a majú tendenciu pokračovať až do dospelosti, aj keď často v tlmenejšej forme.

Ľudia s PAS (Porucha autistického spektra) sú často veľmi citliví na zmyslové podnety a vyznačujú sa dvoma typmi symptómov: problémy so sociálnou interakciou a v sociálnej komunikácii a tiež obmedzenými, opakujúcimi sa vzorcami správania, záujmov alebo činností. Dlhodobo môžu mať ťažkosti pri plnení každodenných úloh, vytváraní a udržiavaní vzťahov i udržaní zamestnania.

Niektoré časti textov sme čerpali z nasledovných zdrojov:

  1. Geschwind DH (October 2008). „Autism: many genes, common pathways?“
  2. Jump up to:a b c „F84. Pervasive developmental disorders“. ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Tenth Revision. World Health Organization. 2007. Archived from the original on 21 April 2013. Retrieved 10 October 2009.
  3. Pinel JP (2011). Biopsychology (8th ed.). Boston, Massachusetts: Pearson. p. 235.
  4. Rogers SJ (June 2009). „What are infant siblings teaching us about autism in infancy?“. Autism Research. 2 (3): 125–137. 
  5. Jump up to:a b c d e f Rapin I, Tuchman RF (October 2008). „Autism: definition, neurobiology, screening, diagnosis“. Pediatric Clinics of North America. 55 (5): 1129–46, viii. doi:10.1016/j.pcl.2008.07.005PMID 18929056.