Naše služby

Naše služby zahŕňajú:

 

  • Viacdňová úvodná konzultácia a mesačné následné konzultácie s certifikovaným behaviorálnym analytikom (BCBA)
  • Viacdňové a viachodinové 1:1 ABA/VB terapie
  • Vedenie a odborná príprava rodičov a pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov
  • Workshopy a školenia

 

Štruktúra a rozsah práce terapeutického centra ABA-Care&More

Úvodná konzultácia

Na začiatku našej podpory absolvuje každé dieťa viacdňovú úvodnú konzultáciu s certifikovaným behaviorálnym analytikom (BCBA), ktorá prebieha v terapeutickom centre aj doma. Individuálna analýza zahŕňa:

E

Analýza dieťaťa a Budovanie vzťahov , Určenie silných a slabých stránok a Prvé určenie reakcie dieťaťa na jednoduché požiadavky (Mand)

E

Analýza správania (rozhovor s rodičmi + starostlivé pozorovanie a zber údajov v centre a tiež doma) či existuje správanie, ktoré komplikuje každodenný život, ako je agresia, nutkania, echolália, ritualizované správanie

E

Vykonávanie komplexného vyhodnotenia individuálnych zručností pomocou testovacích manuálov , ako sú Assessment of Basic Language and Learning Skill (ABLLS-R), Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Programm (VB-MAPP) a Essential for Living (EFL)

E

Písomné zhrnutie konzultácie vo forme správy pre rodičov , terapeutov a pre ďalších odborníkov

Prihlásenie sa na ABA – terapiu

Ak máte záujem o prihlásenie sa na ABA terapiu v centre ABA – Care&More, tak neváhajte a kontaktujte nás telefonicky alebo cez E-mail. Radi odpovieme na vaše otázky alebo si dohodneme termín, kde Vás poinformujeme ohľadom podania žiadosti na ABA terapiu.

V našom terapeutickom centre ABA – Care &More v rámci včasnej intervencie podľa Zákona č. 444/2008 Z. z. o sociálnych službách sú náklady spojené s ABA terapiou financované cez vyšší územný celok (VÚC).