Ochrana súkromia

Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov

Naše webové stránky je možné vo všeobecnosti používať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov používateľov prebieha výlučne v súlade so zákonmi o ochrane údajov Slovenskej Republiky. V nasledujúcom texte vám povieme, ako, v akom rozsahu a na aký účel zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje. K informáciám o ochrane údajov na tejto webovej stránke máte kedykoľvek prístup.

Prenos a ukladanie údajov z technických dôvodov a na účely štatistiky a prieskumu trhu

Keď vstúpite na našu webovú stránku, váš internetový prehliadač z technických dôvodov automaticky odošle určité údaje na náš server. Ide napríklad o dátum a čas prístupu na stránku, URL webovej stránky, ktorú ste predtým navštívili, súbory, ku ktorým ste sa dostali z našej webovej stránky, množstvo odoslaných údajov, typ a verziu vášho webového prehliadača, váš operačný systém a vašu IP adresu. Tieto údaje ukladáme oddelene od ostatných údajov, ktoré môžete zadať na našej webovej stránke pri používaní našej webovej stránky. Tieto údaje preto nemôžeme priradiť k vašej osobe; sú len štatisticky vyhodnotené a následne vymazané. Údaje o používaní sa odovzdávajú úradom len vtedy, ak sme tak v jednotlivých prípadoch povinní urobiť na základe existujúcich zákonov, napríklad na účely trestného stíhania, odvrátenia nebezpečenstva alebo ochrany autorských práv.

Prístup k údajom neoprávnenými osobami

Prenos údajov cez internet vždy zahŕňa riziko, že k vašim údajom budú mať prístup neoprávnené tretie strany. Úplnú ochranu vašej komunikácie, napríklad prostredníctvom e-mailu, nie je možné zaručiť.

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení charakteru ochrany údajov je:

Informácie

Podľa zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, napíšte nám alebo zavolajte.

Informácie o súboroch cookie

Na optimalizáciu našej webovej stránky používame súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v pamäti počítača. Tieto súbory cookie môžete znova vymazať. V opačnom prípade súbory cookie zostanú vo vašom počítači (dlhodobé súbory cookie) a rozpoznajú vás pri ďalšej návšteve. To nám umožňuje poskytnúť vám lepší prístup na našu stránku. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom možnosti „Blokovať súbory cookie“ v nastaveniach prehliadača. To však môže mať za následok funkčné obmedzenie našej ponuky.

Kontakt

Hneď ako nás niekto kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdá, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdáva prevádzkovateľovi na dobrovoľnom základe, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Vymazanie a blokovanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame a uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich uchovávania, alebo ak to vyžaduje európska smernica a nariadenie alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorým je osoba zodpovedná za spracúvanie predmetu, Ak prestane platiť účel uchovávania alebo ak uplynie lehota uchovávania stanovená európskym zákonodarcom pre smernice a nariadenia alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú rutinne a v súlade so zákonnými ustanoveniami zablokované alebo vymazané. .

Kto spracúva osobné údaje

Prevádzkovateľ:

ABA – Care & More, Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno